Uw financiële steun voor het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek is zeer welkom!

Bijdragen kunnen op volgend rekeningnummer: 

IBAN: BE45 7340 1941 7789, met mededeling 400/0012/68214
De KU Leuven reikt een fiscaal attest uit voor giften vanaf 40 euro.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek

Griet Van der Perre - Leuvens kankerinstituut
tel. 016 34 17 17 - lki@uzleuven.be