Uw financiële steun voor het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek is zeer welkom op volgend rekeningnummer: IBAN: BE45 7340 1941 7789, met vermelding van ENN-FOINK1-O2010
De KU Leuven reikt een fiscaal attest uit voor giften vanaf 40 euro.

Voor meer technische informatie kan u terecht bij

Het Leuvens Universiteitsfonds (LUF) 
Isabel Penne
tel. 016 32 37 39
leuvensuniversiteitsfonds@kuleuven.be

Het Departement Oncologie 
Griet Van der Perre
tel. 016 37 23 97 
info@fondsinnovatiefkankeronderzoek.be