SAMENWERKING

De Leuvense onderzoekers van het Tumor Xenograftplatform (TRACE) werken nauw samen met UZ Leuven, met de collega’s van UCL in Woluwe en met az Groeninge in Kortrijk. Het project maakt ook deel uit van het Europees consortium EurOPDX en werkt op projectbasis samen met individuele centra. Investeren in internationale samenwerking is van cruciaal belang om vooruitgang te boeken. Sommige veranderingen in het genetisch materiaal zijn zeldzaam en voldoende weefsel kan dan alleen bekomen worden door uitwisseling van weefsel tussen de internationale groepen. Zo ontstaat er een internationale ‘databank’ die voor elke oncoloog beschikbaar is.

Professor Sabine Tejpar, specialiste Digestieve Oncologie, lag mee aan de basis van het Leuvense project dat startkapitaal kreeg van het Nationaal Kankerplan (NKP) en het Verelst Baarmoederkankerfonds: “In het PDTX-platform onderzoeken we momenteel 9 verschillende tumortypes, die op hun beurt verschillende subtypes bestaan. We willen dit platform uitbreiden naar meer tumortypes uit uiteenlopende domeinen en ook zeer zeldzame tumortypes in kaart brengen. Om dit te kunnen realiseren is niet alleen een uitgebreide samenwerking nodig met zoveel mogelijk oncologische onderzoekers in binnen- en buitenland, maar moeten ook extra mensen en middelen voor het project worden ingezet”.

BIOBANK

Van ieder stukje tumor dat ingeplant wordt, wordt ook een stukje op -80°C bewaard in een biobank. Een biobank is een verzameling van weefsels. Een deel hiervan kan gebruikt worden voor het genetisch onderzoek in het Tumor Xenograftproject, een deel blijft beschikbaar voor toekomstig onderzoek.  

WEBSITE TRACE

Meer informatie vindt u op de website van TRACE.