PERSOONSGERICHTE BEHANDELINGEN: 2 VOORBEELDEN

Een goed gekend en reeds wijd verspreid voorbeeld van een doelgerichte en gepersonaliseerde kankerbehandeling is Trastuzumab of Herceptin® . Trastuzumab blokkeert specifiek het eiwit HER-2 en wordt toegediend bij borstkankerpatiënten die een tumor hebben waarin het HER-2-eiwit aanwezig is. Het geneesmiddel kan apart worden toegediend of samen met chemotherapie. Dankzij deze behandeling kregen duizenden patiënten een betere overlevingskans.

Een tweede sterk voorbeeld is Imatinib of Gleevec®. Deze therapie richt zich op een aantal specifieke eiwitten die een rol kunnen spelen bij meerdere kankertypes. Imatinib is dus ontwikkeld op basis van de gegevens over een specifiek onderliggend genetisch defect. Imatinib remt de signaaloverdracht binnen kankercellen af of blokkeert deze helemaal.  Het geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie, van gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) en van dermatofibrosarcoma protuberans (een vorm van huidkanker). Aangezien het geneesmiddel vooral inwerkt op het bcr/abl-eiwit, is Imatinib het meest efficiënt bij kankers waarbij het bcr/abl-eiwit overactief is.